KNX BMS Δομημένη Καλωδίωση Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Γεννήτριες Όλες οι υπηρεσίες
Επικοινωνία

Γεννήτριες

Με εμπειρία και γνώση παρέχουμε υπηρεσίες σχετικές με την ενοικίαση, την πώληση καθώς και τη συντήρηση γεννητριών στην Κέρκυρα.

Ενοικίαση Γεννητριών

Διαθέτουμε προς ενοικίαση γεννήτριες για βιοτεχνίες, επιχειρήσεις, ξενοδοχεία αλλά και για κατοικίες. Καλέστε μας να σας ενημερώσουμε για τη διαθεσιμότητα, τις τιμές καθώς και για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τον κατάλληλο τύπο γεννήτριας με βάση τις απαιτήσεις σας.

Πώληση Γεννητριών

Διαθέτουμε γεννήτριες προς πώληση, καινούριες ή μεταχειρισμένες, από μεγάλους οίκους διεθνώς αναγνωρισμένους όπως CATERPILLAR με ομώνυμους κινητήρες, GRUPEL με κινητήρες Baudouin, IVECO, Perkins σε όλη την γκάμα ισχύος.

Συντήρηση Γεννητριών

Παρέχουμε δύο πακέτα συντήρησης:
i. Την τακτική συντήρηση (περιλαμβάνει 4 προγραμματισμένες συντηρήσεις το χρόνο, ώστε να γνωρίζετε ότι η γεννήτρια σας είναι πλήρως λειτουργική).
ii. Tην έκτακτη συντήρηση (έκτακτη βλάβη ή προληπτικό service).

Γεννήτριες Κέρκυρα

Τι είναι οι γεννήτριες (ή Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, Η/Ζ) και γιατί είναι απαραίτητες;

Οι γεννήτριες είναι μηχανές που διασφαλίζουν την απρόσκοπτη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Ως εφεδρικές πηγές είναι σε θέση να τροφοδοτήσουν ολόκληρη ή μέρος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, ανάλογα απ’ τον σχεδιασμό.

Οι διακοπές ρεύματος μπορεί να οφείλονται σε έντονα καιρικά φαινόμενα, σε βλάβες στο δίκτυο διανομής ή στους υποσταθμούς (δυστυχώς τα φαινόμενα αυτά είναι πολύ συνηθισμένα στην Κέρκυρα).

Μερικά μόνο από τα συνήθη προβλήματα που παρουσιάζονται είναι:

 1. Καταστροφή αγαθών (π.χ. λόγω διακοπής λειτουργίας ψυγείων),
 2. Διακοπή λειτουργίας φορέων/οργανισμών ή καταστημάτων που χρησιμοποιούν κρίσιμα πληροφοριακά συστήματα (πχ τράπεζες),
 3. Δυσλειτουργία νοσοκομείων και ξενοδοχείων,
 4. Διακοπή της παραγωγής των εργοστασίων,
 5. Πρόβλημα στην ασφαλή διακίνηση ανθρώπων και προϊόντων (π.χ. λόγω έλλειψης φωτισμού, διακοπής λειτουργίας ανελκυστήρων) .

Η εταιρία μας δραστηριοποιείται έντονα στο χώρο των γεννητριών, τόσο στη Συντήρηση όσο και στην Πώληση – Ενοικίαση του κατάλληλου εξοπλισμού.

Συντήρηση γεννήτριας

Ακολουθούμε το μοντέλο «Προγνωστική συντήρηση βάση της πραγματικής κατάστασης της γεννήτριας», το οποίο στηρίζεται σε τεχνικές πρόγνωσης των πιθανών βλαβών.

Το μοντέλο αυτό εμφανίζει πλεονεκτήματα σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα (υπερτερεί έναντι του μοντέλου της επέμβασης όταν παρουσιαστεί βλάβη ή του μοντέλου της προληπτικής συντήρησης βάση του χρονοδιαγράμματος του κατασκευαστή, κά).

Πλεονεκτήματα (περιληπτικά)

 1. Σταθμίζει τις διαφορετικές ανάγκες της κάθε γεννήτριας ανάλογα με την εφαρμογή.
 2. Προβλέπει έγκυρα και αξιόπιστα τις βλάβες.
 3. Πληροφορεί αξιόπιστα για την πραγματική κατάσταση της ηλεκτρογεννήτριας
 4. Το κόστος συντήρησης είναι χαμηλό ειδικά αν συγκριθεί με το κόστος που μπορεί να προκαλέσει η απώλεια ρεύματος σε κρίσιμες εγκαταστάσεις.
 5. Φιλικό προς το περιβάλλον καθώς προβλέπει τη σωστή διαχείριση των τοξικών αποβλήτων. (Ιδιαίτερα σημαντικό αν αναλογιστεί κανείς το ήδη επιβαρυμένο περιβάλλον της Κέρκυρας)
Παράδειγμα χρήσης του μοντέλου της “Προγνωστικής συντήρησης βάση της πραγματικής κατάστασης της γεννήτριας”

Παράδειγμα χρήσης του μοντέλου της “Προγνωστικής συντήρησης βάση της πραγματικής κατάστασης της γεννήτριας”

Επίσης στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης παροχής υπηρεσιών στο πελάτη, με το εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό μας, προσφέρουμε ετήσια συμβόλαια συντήρησης (Condition Based Maintenance) με εγγύηση καλής λειτουργίας της αντλίας πετρελαίου ακόμα και από κακής ποιότητας καύσιμο !!!

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού σημαντικό μέρος του service αποτελεί και η αποστολή δειγμάτων πετρελαίου σε πιστοποιημένο εργαστήριο στην Αθήνα προκειμένου να εξακριβωθεί η καταλληλότητα του καυσίμου. Οι συνηθισμένοι έλεγχοι αφορούν στην οξείδωση του καυσίμου, στην ύπαρξη αερόβιων/αναερόβιων βακτηριδίων, στην παρουσία υγρασίας κά.

Το service των Ηλεκτροπαραγωγών ζευγών υλοποιείται σε ετήσια βάση και το αναλαμβάνει η εταιρία μας αφού προηγουμένως συναφθεί συμβόλαιο μεταξύ και των δύο μερών.

Πώληση ή Ενοικίαση γεννήτριας

Η εταιρία μας, εδώ και αρκετά χρόνια καλύπτει τις ανάγκες απρόσκοπτης ηλεκτροδότησης της οικίας ή της επιχείρησης σας, σε οποιαδήποτε περιοχή της Κέρκυρας, προσφέροντας καινούργια ή μεταχειρισμένα Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη από μεγάλους οίκους διεθνώς αναγνωρισμένους όπως CATERPILLAR με ομώνυμους κινητήρες, GRUPEL με κινητήρες BaudouinIVECOPerkins σε όλη την γκάμα ισχύος.

Αφού προηγουμένως υπολογίσουμε τις ενεργειακές σας ανάγκες (υπολογισμός φορτίων), αναλαμβάνουμε την προμήθεια και την εγκατάσταση της γεννήτριας στο χώρο σας (πλήρεις εργασίες).

Διαθέτουμε το μεγαλύτερο πελατολόγιο στην Κέρκυρα με συνεχώς διευρυνόμενες τάσεις και αυτό είναι η καλύτερη απόδειξη της ποιότητας που παρέχουμε.

Το τελευταίο διάστημα μάλιστα η εταιρία μας, λόγω των αυξημένων αναγκών για διαχείριση έχει ξεκινήσει να αναπτύσσει εφαρμογές προκειμένου να συνεχίσει να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες της.

Επικοινωνία

Συμπληρώστε τη Φόρμα για να ξεκινήσουμε τη συνεργασία μας

  Οι πελάτες μας

  Ικανοποιημένοι Πελάτες

  Τα κορυφαία ξενοδοχεία & Βίλες εμπιστεύονται την Ηλεκτροδυναμική